ΠΕΔ ΑΜΘ

LOGO

2012
Συμμετοχή σε διαγωνισμό λογοτύπου για την «Περιφερειακή Ένωση ∆ήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆ ΑΜΘ)». Η χρήση των κύκλων δηλώνει την ένωση όλων των Δήμων της Περιφέρειας. Entry for a logo competition for the "Regional Association of Municipalities of Eastern Macedonia and Thrace". The use of the circles indicates the union of all the Municipalities of the Region.

Chronis Giannikopoulos © 2012