ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

LOGO

2012
Πρόταση λογοτύπου για να προωθήσει το νέο Δήμο Γορτυνίας. Τα γράμματα «Δ» και «Γ» μπλέκονται σε ένα παιχνίδι σχηματίζοντας φόρμες τριγώνων. Logo proposal to promote the new Municipality of Gortynia. The greek letters "Δ" and "Γ" enter a game that shapes forms of triangles.

Chronis Giannikopoulos © 2012