ΔΩΣΕ ΠΑΛΜΟ

AD

2009
Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Young Lions Competition Hellas» σε συνεργασία με τον οργανισμό «Make a wish». Η γραμμή του παλμογράφου σχηματίζει τις επιθυμίες άρρωστων παιδιών που χρειάζονται τη δική μας υποστήριξη. Entry for the "Young Lions Competition Hellas"
in collaboration with the "Make a wish" organisation. The oscilloscope's line forms wishes of sick children who need our support.

Chronis Giannikopoulos © 2012