ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ

AD

2008
Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Young Lions Competition Hellas», σε συνεργασία με τον οργανισμό «WWF».
Η καταχώρηση με τίτλο «Χωρίς Οξυγόνο», η οποία κέρδισε τον τρίτο έπαινο, στοχεύει στην κινητοποίηση του κόσμου ενάντια στην πραγματικότητα των καμένων δασών.
Entry for the "Young Lions Competition Hellas" in collaboration with the "WWF" organisation. The print advertisement, "No Oxygen", which won the third praise, aims at urging people to take action against the reality of burned forests.

Chronis Giannikopoulos © 2012