ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LOGO

2013
Πρόταση σε διαγωνισμό λογοτύπου για την Κοινωνική Οικονομία. Η εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στην έννοια της υποστήριξης είναι η βάση του λογοτύπου. Proposal for a logo competition for the Social Economy. The focus on the human factor and the concept of support are the basis for the logo.

Chronis Giannikopoulos © 2012