ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

LOGO, POSTERS, ADS, POSTCARDS

2006
Προωθητική καμπάνια για το «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας» στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας. Στόχος της η ευαισθητοποίηση του κόσμου και ιδιαίτερα των νέων, αντλώντας θέματα από την καθημερινότητα του ανθρώπου. Promotional campaign for the "National Blood Donation Foundation" as a thesis. It aims to raise awareness, especially of young people, using topics from the daily life.

Chronis Giannikopoulos © 2012